नेपाली सेनाको डुंगाले घर घरबाटै उद्धार, जलमग्न काठमाडौँ हेर्नुहोस यो कारुणिक दृश्य

0
256


Jalmagna Kathmandu

👇Type Comment Below👇